زندان دیو (1372)

98 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/11/23

یک داستان افسانه ای درباره ی زندان دیوها ذهن «تلی» را آشفته کرده است. او مدام از این زندان برای نامزدش«قدرت» سخن می گوید اما قدرت حرف های او را به شوخی می گیرد. تا این که درست در روز عروسی تلی گم می شود و تا سال‌ها بعد که قدرت پیر می شود خبری از او نمی یابد. با مرگ مردی به نام «عبدالله» مشخص می‌شود که عبدالله تا پیش از مرگ خود هرچه به دست می‌آورده برای زنی می برده که شباهت بسیاری با توصیف های قدرت از تلی داشته است. قدرت برای یافتن تلی تصمیم می‌گیرد که به زندان دیوها برود.

یک داستان افسانه ای درباره ی زندان دیوها ذهن «تلی» را آشفته کرده است. او مدام از این زندان برای نامزدش«قدرت» سخن می گوید اما قدرت حرف های او را به شوخی می گیرد. تا این که درست در روز عروسی تلی گم می شود و تا سال‌ها بعد که قدرت پیر می شود خبری از او نمی یابد. با مرگ مردی به نام «عبدالله» مشخص می‌شود که عبدالله تا پیش از مرگ خود هرچه به دست می‌آورده برای زنی می برده که شباهت بسیاری با توصیف های قدرت از تلی داشته است. قدرت برای یافتن تلی تصمیم می‌گیرد که به زندان دیوها برود.

سایر اطلاعات فیلم زندان دیو

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

یک داستان افسانه ای درباره ی زندان دیوها ذهن «تلی» را آشفته کرده است. او مدام از این زندان برای نامزدش«قدرت» سخن می گوید اما قدرت حرف های او را به شوخی می گیرد. تا این که درست در روز عروسی تلی گم می شود و تا سال‌ها بعد که قدرت پیر می شود خبری از او نمی یابد. با مرگ مردی به نام «عبدالله» مشخص می‌شود که عبدالله تا پیش از مرگ خود هرچه به دست می‌آورده برای زنی می برده که شباهت بسیاری با توصیف های قدرت از تلی داشته است. قدرت برای یافتن تلی تصمیم می‌گیرد که به زندان دیوها برود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زندان دیو