تاریخ اکران: 1372/11/23
کارگردان: محمدعلی سجادی

در شب عروسی«روجا»(فاطمه گودرزی) و «طالب»، پلنگی به طالب حمله می کند و او را می کشد. روجا به دنبال صدای طالب می رود و او را می یابد. هیچ کس به جز روجا طالب را نمی بیند. گفت و گوی روجا با طالب موجب بدگمانی برادر طالب و پدر روجا می شود و همین بدگمانی حوادث بدی را برای آن ها به همراه می آورد.

در شب عروسی«روجا»(فاطمه گودرزی) و «طالب»، پلنگی به طالب حمله می کند و او را می کشد. روجا به دنبال صدای طالب می رود و او را می یابد. هیچ کس به جز روجا طالب را نمی بیند. گفت و گوی روجا با طالب موجب بدگمانی برادر طالب و پدر روجا می شود و همین بدگمانی حوادث بدی را برای آن ها به همراه می آورد.

سایر اطلاعات فیلم افسانه مه پلنگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

73 دقیقه

داستان

در شب عروسی«روجا»(فاطمه گودرزی) و «طالب»، پلنگی به طالب حمله می کند و او را می کشد. روجا به دنبال صدای طالب می رود و او را می یابد. هیچ کس به جز روجا طالب را نمی بیند. گفت و گوی روجا با طالب موجب بدگمانی برادر طالب و پدر روجا می شود و همین بدگمانی حوادث بدی را برای آن ها به همراه می آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل افسانه مه پلنگ

آخرین مشارکت های کاربران