چهارشنبه عزیز (1372)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/10/22

«جهان نور»(علی‌رضا خمسه) و همسرش«نرگس»(مرجانه دلدارگلچین) درصدد هستند تا صاحب‌خانه شوند. «زمردیان» صاحب یک جواهرفروشی خانه ای در اختیار جهان نور می‌گذارد تا او را بر ضد رقیب خود «جواهریان» همراه کند. آن ها «چهرشنبه عزیز»(لاریسا تمجیدی) را که خیال می کنند فرزند جواهریان است گروگان می‌گیرند اما واقعیت چیز دیگری است. جهان‌نور با همکاری کردن با زمردیان در دردسرهای می افتد.

«جهان نور»(علی‌رضا خمسه) و همسرش«نرگس»(مرجانه دلدارگلچین) درصدد هستند تا صاحب‌خانه شوند. «زمردیان» صاحب یک جواهرفروشی خانه ای در اختیار جهان نور می‌گذارد تا او را بر ضد رقیب خود «جواهریان» همراه کند. آن ها «چهرشنبه عزیز»(لاریسا تمجیدی) را که خیال می کنند فرزند جواهریان است گروگان می‌گیرند اما واقعیت چیز دیگری است. جهان‌نور با همکاری کردن با زمردیان در دردسرهای می افتد.

سایر اطلاعات فیلم چهارشنبه عزیز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

«جهان نور»(علی‌رضا خمسه) و همسرش«نرگس»(مرجانه دلدارگلچین) درصدد هستند تا صاحب‌خانه شوند. «زمردیان» صاحب یک جواهرفروشی خانه ای در اختیار جهان نور می‌گذارد تا او را بر ضد رقیب خود «جواهریان» همراه کند. آن ها «چهرشنبه عزیز»(لاریسا تمجیدی) را که خیال می کنند فرزند جواهریان است گروگان می‌گیرند اما واقعیت چیز دیگری است. جهان‌نور با همکاری کردن با زمردیان در دردسرهای می افتد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چهارشنبه عزیز

آخرین مشارکت های کاربران