قافله (1372)

86 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/09/17

«ستوان یوسف پیربلوچ» پس از کشته شدن پسرعمویش به دست «جلال» سردسته قاچاقچی ها به سیستان و بلوچستان می رود. او پس ازدستگیری راننده‌ی یک کامیون که قطعاتی از یک عتیقه‌ی گران قیمت را حمل می‌کند خود را به عنوان یک سردسته‌ی قاچاقچی جا می‌زند و به محل اختفای جلال و افرادش می‌رود. همه چیز به خوبی پیش می رود تا این که یکی از افراد جلال او را شناسایی کرده و درگیری‌ میان آن‌ها آغاز می شود.

«ستوان یوسف پیربلوچ» پس از کشته شدن پسرعمویش به دست «جلال» سردسته قاچاقچی ها به سیستان و بلوچستان می رود. او پس ازدستگیری راننده‌ی یک کامیون که قطعاتی از یک عتیقه‌ی گران قیمت را حمل می‌کند خود را به عنوان یک سردسته‌ی قاچاقچی جا می‌زند و به محل اختفای جلال و افرادش می‌رود. همه چیز به خوبی پیش می رود تا این که یکی از افراد جلال او را شناسایی کرده و درگیری‌ میان آن‌ها آغاز می شود.

سایر اطلاعات فیلم قافله

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«ستوان یوسف پیربلوچ» پس از کشته شدن پسرعمویش به دست «جلال» سردسته قاچاقچی ها به سیستان و بلوچستان می رود. او پس ازدستگیری راننده‌ی یک کامیون که قطعاتی از یک عتیقه‌ی گران قیمت را حمل می‌کند خود را به عنوان یک سردسته‌ی قاچاقچی جا می‌زند و به محل اختفای جلال و افرادش می‌رود. همه چیز به خوبی پیش می رود تا این که یکی از افراد جلال او را شناسایی کرده و درگیری‌ میان آن‌ها آغاز می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قافله