تماس شیطانی (1372)

96 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/09/13

در زمان اشغال ایران توسط ارتش متفقین، یک بازیگر روس به نام «کاترین» در تماشاخانه‌ی اطلس کشته می شود. ماموران پس از بررسی‌های مقدماتی از ادامه‌ی پی‌گیری اجتناب می‌کنند اما «وصالی» کارگردان نمایش تصمیم می‌گیرد تا ماجرا را دنبال کند. او در این بررسی‌ها پی می برد که «فاروقی» شوهر کاترین به تازگی فوت کرده است و از او دختری به نام «نفیسه» مانده است. با خواندن دفترچه خاطرات فاروقی او پی به ارتباطش با «عطوفتی» رییس تماشاخانه می‌برد. در همین زمان افراد عطوفتی برای گرفتن دفترچه خاطرات نفیسه را گروگان گرفته‌اند.

در زمان اشغال ایران توسط ارتش متفقین، یک بازیگر روس به نام «کاترین» در تماشاخانه‌ی اطلس کشته می شود. ماموران پس از بررسی‌های مقدماتی از ادامه‌ی پی‌گیری اجتناب می‌کنند اما «وصالی» کارگردان نمایش تصمیم می‌گیرد تا ماجرا را دنبال کند. او در این بررسی‌ها پی می برد که «فاروقی» شوهر کاترین به تازگی فوت کرده است و از او دختری به نام «نفیسه» مانده است. با خواندن دفترچه خاطرات فاروقی او پی به ارتباطش با «عطوفتی» رییس تماشاخانه می‌برد. در همین زمان افراد عطوفتی برای گرفتن دفترچه خاطرات نفیسه را گروگان گرفته‌اند.

سایر اطلاعات فیلم تماس شیطانی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

در زمان اشغال ایران توسط ارتش متفقین، یک بازیگر روس به نام «کاترین» در تماشاخانه‌ی اطلس کشته می شود. ماموران پس از بررسی‌های مقدماتی از ادامه‌ی پی‌گیری اجتناب می‌کنند اما «وصالی» کارگردان نمایش تصمیم می‌گیرد تا ماجرا را دنبال کند. او در این بررسی‌ها پی می برد که «فاروقی» شوهر کاترین به تازگی فوت کرده است و از او دختری به نام «نفیسه» مانده است. با خواندن دفترچه خاطرات فاروقی او پی به ارتباطش با «عطوفتی» رییس تماشاخانه می‌برد. در همین زمان افراد عطوفتی برای گرفتن دفترچه خاطرات نفیسه را گروگان گرفته‌اند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تماس شیطانی

آخرین مشارکت های کاربران