شعله‌های خشم (1372)

83 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/09/13
سوپر استارها: علی نصیریان

«حاج همت»(علی نصیریان) و «صالح»، برادرزاده‌اش برای مهار آتش چاه‌های نفت به کویت اعزام می شوند. صالح در کویت به جای کار به دنبال دخترعمویش«طاهره» می رود که سال‌ها از او بی خبر بوده است. او طاهره را که پرستار بیمارستانی است پیدا می کند و از او می خواهد که با او به ایران بازگردد اما گذرنامه‌ی طاهره در دست یک آمریکایی گرو است. کوشش های صالح برای به دست آوردن گذرنامه‌ی طاهره باعث می شود تا حاج همت پرده از رازی قدیمی درباره ی او و طاهره بردارد.

«حاج همت»(علی نصیریان) و «صالح»، برادرزاده‌اش برای مهار آتش چاه‌های نفت به کویت اعزام می شوند. صالح در کویت به جای کار به دنبال دخترعمویش«طاهره» می رود که سال‌ها از او بی خبر بوده است. او طاهره را که پرستار بیمارستانی است پیدا می کند و از او می خواهد که با او به ایران بازگردد اما گذرنامه‌ی طاهره در دست یک آمریکایی گرو است. کوشش های صالح برای به دست آوردن گذرنامه‌ی طاهره باعث می شود تا حاج همت پرده از رازی قدیمی درباره ی او و طاهره بردارد.

سایر اطلاعات فیلم شعله‌های خشم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

83 دقیقه

داستان

«حاج همت»(علی نصیریان) و «صالح»، برادرزاده‌اش برای مهار آتش چاه‌های نفت به کویت اعزام می شوند. صالح در کویت به جای کار به دنبال دخترعمویش«طاهره» می رود که سال‌ها از او بی خبر بوده است. او طاهره را که پرستار بیمارستانی است پیدا می کند و از او می خواهد که با او به ایران بازگردد اما گذرنامه‌ی طاهره در دست یک آمریکایی گرو است. کوشش های صالح برای به دست آوردن گذرنامه‌ی طاهره باعث می شود تا حاج همت پرده از رازی قدیمی درباره ی او و طاهره بردارد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شعله‌های خشم

آخرین مشارکت های کاربران