اتل متل توتوله (1372)

87 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/07/28
کارگردان: محمد جعفری

«جاهل‌خان» در تماسی از ناظم مدرسه می‌خواهد که دبستان را تعطیل کند سپس تعدادی بخاری به مدرسه اهدا می کند. از آن پس تمام کتاب‌های درسی بچه ها ناپدید می‌شود. یک گروه انتظامات مسئول حفاظت از کتاب ها می‌شوند و «عینکی» و دوستانش وقایع و حوادث دبستان را در روزنامه دیواری ثبت می‌کنند. جاهل خان مرتب تلاش می‌کند تا بچه‌ها را از درس و مشق بیندازد. تا این‌که عینکی متوجه اعمال خراب‌کارانه‌ی بخاری‌ها می‌شود و تلاش می‌کند تا به جنگ آن ها برود.

«جاهل‌خان» در تماسی از ناظم مدرسه می‌خواهد که دبستان را تعطیل کند سپس تعدادی بخاری به مدرسه اهدا می کند. از آن پس تمام کتاب‌های درسی بچه ها ناپدید می‌شود. یک گروه انتظامات مسئول حفاظت از کتاب ها می‌شوند و «عینکی» و دوستانش وقایع و حوادث دبستان را در روزنامه دیواری ثبت می‌کنند. جاهل خان مرتب تلاش می‌کند تا بچه‌ها را از درس و مشق بیندازد. تا این‌که عینکی متوجه اعمال خراب‌کارانه‌ی بخاری‌ها می‌شود و تلاش می‌کند تا به جنگ آن ها برود.

سایر اطلاعات فیلم اتل متل توتوله

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«جاهل‌خان» در تماسی از ناظم مدرسه می‌خواهد که دبستان را تعطیل کند سپس تعدادی بخاری به مدرسه اهدا می کند. از آن پس تمام کتاب‌های درسی بچه ها ناپدید می‌شود. یک گروه انتظامات مسئول حفاظت از کتاب ها می‌شوند و «عینکی» و دوستانش وقایع و حوادث دبستان را در روزنامه دیواری ثبت می‌کنند. جاهل خان مرتب تلاش می‌کند تا بچه‌ها را از درس و مشق بیندازد. تا این‌که عینکی متوجه اعمال خراب‌کارانه‌ی بخاری‌ها می‌شود و تلاش می‌کند تا به جنگ آن ها برود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل اتل متل توتوله

آخرین مشارکت های کاربران