هراس (1367)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/07/29
کارگردان: شهریار بحرانی

مسئولان یک سفارت‌خانه‌ی عربی کیفی حاوی اسرار محرمانه را به نیروهای داخلی دشمن تحویل می‌دهند تا از مرز خارج کنند. با رسیدن کیف به دست نیروهای انتظامی پرده از حمله به یکی از روستاهای مرزی برداشته می‌شود. یک گروه تجسس به منطقه ی مورد نظر فرستاده می‌شوند و درگیری های بعدی رقم می‌خورد.

مسئولان یک سفارت‌خانه‌ی عربی کیفی حاوی اسرار محرمانه را به نیروهای داخلی دشمن تحویل می‌دهند تا از مرز خارج کنند. با رسیدن کیف به دست نیروهای انتظامی پرده از حمله به یکی از روستاهای مرزی برداشته می‌شود. یک گروه تجسس به منطقه ی مورد نظر فرستاده می‌شوند و درگیری های بعدی رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم هراس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

مسئولان یک سفارت‌خانه‌ی عربی کیفی حاوی اسرار محرمانه را به نیروهای داخلی دشمن تحویل می‌دهند تا از مرز خارج کنند. با رسیدن کیف به دست نیروهای انتظامی پرده از حمله به یکی از روستاهای مرزی برداشته می‌شود. یک گروه تجسس به منطقه ی مورد نظر فرستاده می‌شوند و درگیری های بعدی رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هراس