طعمه (1372)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/06/03

فرامرز صدیقی«مرتضی»(فرامرز قریبیان) مامور تجسس اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر، یکی از افراد گروه قاچاقچی‌ها به نام «پیردوست»(هادی اسلامی) را دستگیر می‌کند. پیردوست که سال‌ها قبل معلم مرتضی بوده است با ضمانت او از زندان آزاد می‌شود. رییس گروه قاچاقچی‌ها(جمشید هاشم‌پور) با تزریق مواد به پیردوست او را وادار می‌کند تا مرتضی را به قتل برساند. حالا این پیردوست است که باید جان مرتضی را نجات دهد.

فرامرز صدیقی«مرتضی»(فرامرز قریبیان) مامور تجسس اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر، یکی از افراد گروه قاچاقچی‌ها به نام «پیردوست»(هادی اسلامی) را دستگیر می‌کند. پیردوست که سال‌ها قبل معلم مرتضی بوده است با ضمانت او از زندان آزاد می‌شود. رییس گروه قاچاقچی‌ها(جمشید هاشم‌پور) با تزریق مواد به پیردوست او را وادار می‌کند تا مرتضی را به قتل برساند. حالا این پیردوست است که باید جان مرتضی را نجات دهد.

جوایز طعمه
جوایز طعمه
جوایز طعمه
طعمه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم طعمه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

فرامرز صدیقی«مرتضی»(فرامرز قریبیان) مامور تجسس اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر، یکی از افراد گروه قاچاقچی‌ها به نام «پیردوست»(هادی اسلامی) را دستگیر می‌کند. پیردوست که سال‌ها قبل معلم مرتضی بوده است با ضمانت او از زندان آزاد می‌شود. رییس گروه قاچاقچی‌ها(جمشید هاشم‌پور) با تزریق مواد به پیردوست او را وادار می‌کند تا مرتضی را به قتل برساند. حالا این پیردوست است که باید جان مرتضی را نجات دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طعمه