شاخه‌های بید (1367)

101 دقیقه
تاریخ اکران: 1367/12/25

«خالو مراد»(جمشید مشایخی) با تلاش چهار پسرش زندگی مرفهی را به دست آورده است. ارباب روستا با تصاحب اموالش او و خانواده اش را وادار به ترک روستا می‌کند. تلاش برای ادامه ی زندگی و دوباره سرپاشدن ادامه‌ی داستان فیلم را رقم می زند.

«خالو مراد»(جمشید مشایخی) با تلاش چهار پسرش زندگی مرفهی را به دست آورده است. ارباب روستا با تصاحب اموالش او و خانواده اش را وادار به ترک روستا می‌کند. تلاش برای ادامه ی زندگی و دوباره سرپاشدن ادامه‌ی داستان فیلم را رقم می زند.

جوایز شاخه‌های بید
جوایز شاخه‌های بید
جوایز شاخه‌های بید
شاخه‌های بید در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم شاخه‌های بید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

«خالو مراد»(جمشید مشایخی) با تلاش چهار پسرش زندگی مرفهی را به دست آورده است. ارباب روستا با تصاحب اموالش او و خانواده اش را وادار به ترک روستا می‌کند. تلاش برای ادامه ی زندگی و دوباره سرپاشدن ادامه‌ی داستان فیلم را رقم می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شاخه‌های بید

آخرین مشارکت های کاربران