تاریخ اکران: 1368/05/11
کارگردان: امیر توسل

«مصطفی» و «مریم» قرار است به زودی با یکدیگر ازدواج کنند اما بر اثر تصادفی مصطفی بینایی خود را از دست می‌دهد. او نا امید و مایوس از نابینا شدن از مریم دوری می‌کند اما شرایط همیشه به همین شکل باقی نمی‌ماند.

«مصطفی» و «مریم» قرار است به زودی با یکدیگر ازدواج کنند اما بر اثر تصادفی مصطفی بینایی خود را از دست می‌دهد. او نا امید و مایوس از نابینا شدن از مریم دوری می‌کند اما شرایط همیشه به همین شکل باقی نمی‌ماند.

سایر اطلاعات فیلم پنجره

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«مصطفی» و «مریم» قرار است به زودی با یکدیگر ازدواج کنند اما بر اثر تصادفی مصطفی بینایی خود را از دست می‌دهد. او نا امید و مایوس از نابینا شدن از مریم دوری می‌کند اما شرایط همیشه به همین شکل باقی نمی‌ماند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پنجره