تاریخ اکران: 1368/06/01
کارگردان: جمال شورجه

«دکتر حسینی» با دیدن راننده‌ای در جاده متوجه شباهت او به رزمنده‌ای می‌شود که در جبهه در آغوش او جان سپرده است. او دچار دگرگونی می‌شود و به مرور خاطرات خود از جبهه می‌پردازد.

«دکتر حسینی» با دیدن راننده‌ای در جاده متوجه شباهت او به رزمنده‌ای می‌شود که در جبهه در آغوش او جان سپرده است. او دچار دگرگونی می‌شود و به مرور خاطرات خود از جبهه می‌پردازد.

سایر اطلاعات فیلم روزنه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«دکتر حسینی» با دیدن راننده‌ای در جاده متوجه شباهت او به رزمنده‌ای می‌شود که در جبهه در آغوش او جان سپرده است. او دچار دگرگونی می‌شود و به مرور خاطرات خود از جبهه می‌پردازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روزنه