Khanvevade-ye koochak-e ma (1991) on IMDb

خانواده کوچک ما

88 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: شاپور قریب
سوپر استارها: جمشید مشایخی

جواد پسری از یک خانواده‌ی متمول دلباحته‌ی دختر یک سوزن‌بان روستایی و فقیر می‌شود. مخالفت خانواده‌ی پسر با این وصلت منجر به اتفاقاتی دیگر می‌شود.

جواد پسری از یک خانواده‌ی متمول دلباحته‌ی دختر یک سوزن‌بان روستایی و فقیر می‌شود. مخالفت خانواده‌ی پسر با این وصلت منجر به اتفاقاتی دیگر می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم خانواده کوچک ما

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

جواد پسری از یک خانواده‌ی متمول دلباحته‌ی دختر یک سوزن‌بان روستایی و فقیر می‌شود. مخالفت خانواده‌ی پسر با این وصلت منجر به اتفاقاتی دیگر می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خانواده کوچک ما

آخرین مشارکت های کاربران