تاریخ اکران: 1371/05/21

پسر (چنگیز وثوقی) یک درجه‌دار نیروی انتظامی پس از سال‌ها از آمریکا بر می‌گردد. او بر خلاف تصور پدرش در آمریکا تحصیل نکرده و پدر شخصی را به تازگی دستگیر کرده است که رئیس پسر بوده است. پدر موفق می‌شود پسرش را در یک جواهرفروشی مشغول به کار کند. این در حالی‌ست که دخترخوانده‌ی جواهر فروشی نیز مصمم است که به آمریکا برود.

پسر (چنگیز وثوقی) یک درجه‌دار نیروی انتظامی پس از سال‌ها از آمریکا بر می‌گردد. او بر خلاف تصور پدرش در آمریکا تحصیل نکرده و پدر شخصی را به تازگی دستگیر کرده است که رئیس پسر بوده است. پدر موفق می‌شود پسرش را در یک جواهرفروشی مشغول به کار کند. این در حالی‌ست که دخترخوانده‌ی جواهر فروشی نیز مصمم است که به آمریکا برود.

سایر اطلاعات فیلم شانس زندگی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

پسر (چنگیز وثوقی) یک درجه‌دار نیروی انتظامی پس از سال‌ها از آمریکا بر می‌گردد. او بر خلاف تصور پدرش در آمریکا تحصیل نکرده و پدر شخصی را به تازگی دستگیر کرده است که رئیس پسر بوده است. پدر موفق می‌شود پسرش را در یک جواهرفروشی مشغول به کار کند. این در حالی‌ست که دخترخوانده‌ی جواهر فروشی نیز مصمم است که به آمریکا برود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شانس زندگی