برخورد (1371)

85 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1371/03/20
کارگردان: سیروس الوند

سعید (امیر صادقیان) پسری از یک خانواده‌ی متمول در یک حادثه‌ی رانندگی باعث مرگ مردی می‌شود و می‌گریزد. پلیس از روی نشانه‌های اتومبیل، پدر سعید (احمد نجفی) را دستگیر می‌کند و سعید در نهایت به زندان می‌افتد. تلاش‌های پدر سعید برای رضایت بی‌نتیجه می‌‌ماند. اما بیماری کلیه همسر مقتول (فرزانه کابلی) ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر تغییر می‌دهد.

سعید (امیر صادقیان) پسری از یک خانواده‌ی متمول در یک حادثه‌ی رانندگی باعث مرگ مردی می‌شود و می‌گریزد. پلیس از روی نشانه‌های اتومبیل، پدر سعید (احمد نجفی) را دستگیر می‌کند و سعید در نهایت به زندان می‌افتد. تلاش‌های پدر سعید برای رضایت بی‌نتیجه می‌‌ماند. اما بیماری کلیه همسر مقتول (فرزانه کابلی) ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر تغییر می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم برخورد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

سعید (امیر صادقیان) پسری از یک خانواده‌ی متمول در یک حادثه‌ی رانندگی باعث مرگ مردی می‌شود و می‌گریزد. پلیس از روی نشانه‌های اتومبیل، پدر سعید (احمد نجفی) را دستگیر می‌کند و سعید در نهایت به زندان می‌افتد. تلاش‌های پدر سعید برای رضایت بی‌نتیجه می‌‌ماند. اما بیماری کلیه همسر مقتول (فرزانه کابلی) ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر تغییر می‌دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل برخورد