تاریخ اکران: 1372/01/04
کارگردان: حبیب کاوش

«دکتر امید»(علی مصفا) به دختری(نسرین مقانلو) علاقه دارد که با امکانات پرورشگاه رشد و تحصیل کرده است و دختر این موضوع را از دکتر امید پنهان می کند. یکی از مدیران پرورشگاه دختر را تشویق می‌کند که حقیقت را به او بگوید اما غافل از این که دکتر امید پسر مدیر پرورشگاه است. این موضوع باعث می شود که مادر مخالفت کند و دختر نیز که از جانب امید طرد شده است ناگزیر فرار می‌کند و در جنگلی از هوش می‌رود.

«دکتر امید»(علی مصفا) به دختری(نسرین مقانلو) علاقه دارد که با امکانات پرورشگاه رشد و تحصیل کرده است و دختر این موضوع را از دکتر امید پنهان می کند. یکی از مدیران پرورشگاه دختر را تشویق می‌کند که حقیقت را به او بگوید اما غافل از این که دکتر امید پسر مدیر پرورشگاه است. این موضوع باعث می شود که مادر مخالفت کند و دختر نیز که از جانب امید طرد شده است ناگزیر فرار می‌کند و در جنگلی از هوش می‌رود.

سایر اطلاعات فیلم امید

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«دکتر امید»(علی مصفا) به دختری(نسرین مقانلو) علاقه دارد که با امکانات پرورشگاه رشد و تحصیل کرده است و دختر این موضوع را از دکتر امید پنهان می کند. یکی از مدیران پرورشگاه دختر را تشویق می‌کند که حقیقت را به او بگوید اما غافل از این که دکتر امید پسر مدیر پرورشگاه است. این موضوع باعث می شود که مادر مخالفت کند و دختر نیز که از جانب امید طرد شده است ناگزیر فرار می‌کند و در جنگلی از هوش می‌رود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل امید