شهر خاکستری (1370)

97 دقیقه
تاریخ اکران: 1370/09/13
کارگردان: حسن هدایت‌

«گلی نیک‌آیین»(مهناز انصاریان) کارگردان تلویزیون مشغول ساختن فیلمی درباره زندگی کودکان بی‌سرپرست است. او در پرورشگاه با دختربچه ای آشنا می‌شود که بر روی او و شوهرش(مجید مظفری) تاثیر زیادی می گذارد. تا این‌که روزی دختر گم می‌شود و زن و شوهر کوچه و خیابان را برای یافتن او زیر پا می گذارند.

«گلی نیک‌آیین»(مهناز انصاریان) کارگردان تلویزیون مشغول ساختن فیلمی درباره زندگی کودکان بی‌سرپرست است. او در پرورشگاه با دختربچه ای آشنا می‌شود که بر روی او و شوهرش(مجید مظفری) تاثیر زیادی می گذارد. تا این‌که روزی دختر گم می‌شود و زن و شوهر کوچه و خیابان را برای یافتن او زیر پا می گذارند.

سایر اطلاعات فیلم شهر خاکستری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

«گلی نیک‌آیین»(مهناز انصاریان) کارگردان تلویزیون مشغول ساختن فیلمی درباره زندگی کودکان بی‌سرپرست است. او در پرورشگاه با دختربچه ای آشنا می‌شود که بر روی او و شوهرش(مجید مظفری) تاثیر زیادی می گذارد. تا این‌که روزی دختر گم می‌شود و زن و شوهر کوچه و خیابان را برای یافتن او زیر پا می گذارند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شهر خاکستری

آخرین مشارکت های کاربران