عشق و مرگ (1370)

110 دقیقه
تاریخ اکران: 1370/06/27
کارگردان: محمد‌رضا اعلامی

«دکتر متین»(جمشید هاشم‌پور) که سابقه‌ی سیاسی داشته است دل به پرستار جوانی می‌بندد. اما پس از این که متوجه می شود که پرستار نامزد دارد احساس خود را سرکوب می‌کند. نامزد دختر(چنگیز وثوقی) موضوع سیاسی بودن دکتر و همکاریش با سازمان اطلاعات را با دختر در میان می گذارد. در همین زمان بر اثر بمباران بیمارستان پرستار و گروهی دیگر مصدوم می شوند. در لحظه ای که همه از زنده‌ماندن پرستار قطع امید کرده اند اتفاقی همه را غافلگیر می‌کند.

«دکتر متین»(جمشید هاشم‌پور) که سابقه‌ی سیاسی داشته است دل به پرستار جوانی می‌بندد. اما پس از این که متوجه می شود که پرستار نامزد دارد احساس خود را سرکوب می‌کند. نامزد دختر(چنگیز وثوقی) موضوع سیاسی بودن دکتر و همکاریش با سازمان اطلاعات را با دختر در میان می گذارد. در همین زمان بر اثر بمباران بیمارستان پرستار و گروهی دیگر مصدوم می شوند. در لحظه ای که همه از زنده‌ماندن پرستار قطع امید کرده اند اتفاقی همه را غافلگیر می‌کند.

جوایز عشق و مرگ
جوایز عشق و مرگ
جوایز عشق و مرگ
عشق و مرگ در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم عشق و مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

«دکتر متین»(جمشید هاشم‌پور) که سابقه‌ی سیاسی داشته است دل به پرستار جوانی می‌بندد. اما پس از این که متوجه می شود که پرستار نامزد دارد احساس خود را سرکوب می‌کند. نامزد دختر(چنگیز وثوقی) موضوع سیاسی بودن دکتر و همکاریش با سازمان اطلاعات را با دختر در میان می گذارد. در همین زمان بر اثر بمباران بیمارستان پرستار و گروهی دیگر مصدوم می شوند. در لحظه ای که همه از زنده‌ماندن پرستار قطع امید کرده اند اتفاقی همه را غافلگیر می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق و مرگ