ابلیس (1370)

86 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/04/19
کارگردان: احمدرضا درویش
سوپر استارها: خسرو شکیبایی

«سعید کوشان»(خسرو شکیبایی)کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه و هم‌چنین عضو یک گروه جاسوسی است. ماموران به او مشکوک شده اند و اعضای گروه از او می‌خواهند که هم‌راه همسر و فرزندش ایران را ترک کند. همسرش علی‌رغم میلش به همراه فرزندانش کشور را ترک می‌کنند تا این که خبر می‌رسد هواپیمای آن ها مورد هدف موشک قرار گرفته است. سعید دچار جنون شده و تصمیم به خودکشی می گیرد اما در حوادثی که پیش روی اوست ناگهان غافلگیر می شود.

«سعید کوشان»(خسرو شکیبایی)کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه و هم‌چنین عضو یک گروه جاسوسی است. ماموران به او مشکوک شده اند و اعضای گروه از او می‌خواهند که هم‌راه همسر و فرزندش ایران را ترک کند. همسرش علی‌رغم میلش به همراه فرزندانش کشور را ترک می‌کنند تا این که خبر می‌رسد هواپیمای آن ها مورد هدف موشک قرار گرفته است. سعید دچار جنون شده و تصمیم به خودکشی می گیرد اما در حوادثی که پیش روی اوست ناگهان غافلگیر می شود.

جوایز ابلیس
جوایز ابلیس
جوایز ابلیس
ابلیس در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم ابلیس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«سعید کوشان»(خسرو شکیبایی)کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه و هم‌چنین عضو یک گروه جاسوسی است. ماموران به او مشکوک شده اند و اعضای گروه از او می‌خواهند که هم‌راه همسر و فرزندش ایران را ترک کند. همسرش علی‌رغم میلش به همراه فرزندانش کشور را ترک می‌کنند تا این که خبر می‌رسد هواپیمای آن ها مورد هدف موشک قرار گرفته است. سعید دچار جنون شده و تصمیم به خودکشی می گیرد اما در حوادثی که پیش روی اوست ناگهان غافلگیر می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ابلیس