تاریخ اکران: 1355/01/18

«سنجر»(سیروس شاندرمنی) یک شکارچی هوسرانی است که باعث مرگ یک زن روستایی می شود. «مهدی»شاهد مرگ مادرش می‌شود و به همراه برادرش«امیر» آواره می‌شوند. بیست‌سال بعد مهدی(رضا بیک ایمانوردی) با سنجر روبه‌رو می‌شود و درصدد انتقام از او «الهام»(زهره) را گروگان می‌گیرد. غافل از این که امیر برادرش دلباخته ی الهام است. او سنجر را به شرط موافقت با ازدواج امیر و الهام رها می‌کند اما سنجر به دست «پرویز» کشته می‌شود. مهدی در مظان اتهام است و سرنوشت نامعلومش تغییر می‌کند.

«سنجر»(سیروس شاندرمنی) یک شکارچی هوسرانی است که باعث مرگ یک زن روستایی می شود. «مهدی»شاهد مرگ مادرش می‌شود و به همراه برادرش«امیر» آواره می‌شوند. بیست‌سال بعد مهدی(رضا بیک ایمانوردی) با سنجر روبه‌رو می‌شود و درصدد انتقام از او «الهام»(زهره) را گروگان می‌گیرد. غافل از این که امیر برادرش دلباخته ی الهام است. او سنجر را به شرط موافقت با ازدواج امیر و الهام رها می‌کند اما سنجر به دست «پرویز» کشته می‌شود. مهدی در مظان اتهام است و سرنوشت نامعلومش تغییر می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم غیرت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

«سنجر»(سیروس شاندرمنی) یک شکارچی هوسرانی است که باعث مرگ یک زن روستایی می شود. «مهدی»شاهد مرگ مادرش می‌شود و به همراه برادرش«امیر» آواره می‌شوند. بیست‌سال بعد مهدی(رضا بیک ایمانوردی) با سنجر روبه‌رو می‌شود و درصدد انتقام از او «الهام»(زهره) را گروگان می‌گیرد. غافل از این که امیر برادرش دلباخته ی الهام است. او سنجر را به شرط موافقت با ازدواج امیر و الهام رها می‌کند اما سنجر به دست «پرویز» کشته می‌شود. مهدی در مظان اتهام است و سرنوشت نامعلومش تغییر می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل غیرت