جان سخت (1377)

103 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1377/04/10
کارگردان: علی‌اکبر ثقفی

سیاوش نورانی (مجید مظفری) قهرمان اتومبیل‌رانی به دلیل مشکلات مالی و به در خواست سپیده (مینا لاکانی) نامزدش به ژاپن می‌رود. او در سفر با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود و به تهران بر می‌گردد. او با مخالفت خانواده سپیده برای ازدواج مواجه می‌شود. این در حالی‌ست که او با تیمسار عضدی، نظامی فراری رژیم سلطنتی آشنا می‌شود و همکاری با او را در یک شبکه جعل اسکناس می‌پذیرد. تصمیم او اتفاقات دیگری را در پی دارد.

سیاوش نورانی (مجید مظفری) قهرمان اتومبیل‌رانی به دلیل مشکلات مالی و به در خواست سپیده (مینا لاکانی) نامزدش به ژاپن می‌رود. او در سفر با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود و به تهران بر می‌گردد. او با مخالفت خانواده سپیده برای ازدواج مواجه می‌شود. این در حالی‌ست که او با تیمسار عضدی، نظامی فراری رژیم سلطنتی آشنا می‌شود و همکاری با او را در یک شبکه جعل اسکناس می‌پذیرد. تصمیم او اتفاقات دیگری را در پی دارد.

سایر اطلاعات فیلم جان سخت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

سیاوش نورانی (مجید مظفری) قهرمان اتومبیل‌رانی به دلیل مشکلات مالی و به در خواست سپیده (مینا لاکانی) نامزدش به ژاپن می‌رود. او در سفر با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود و به تهران بر می‌گردد. او با مخالفت خانواده سپیده برای ازدواج مواجه می‌شود. این در حالی‌ست که او با تیمسار عضدی، نظامی فراری رژیم سلطنتی آشنا می‌شود و همکاری با او را در یک شبکه جعل اسکناس می‌پذیرد. تصمیم او اتفاقات دیگری را در پی دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جان سخت