تاریخ اکران: 1355/02/01
کارگردان: قدرت الله بزرگی

دو دوست از سال‌های کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند و تا دوران جوانی نیز با یکدیگر رفاقت می‌کنند. یکی از آن ها شیفته‌ی دختری می شود و با توطئه ی مردی که او نیز دختر را می‌خواهد به زندان می‌افتد. دختر که در آستانه‌ی خودکشی است توسط دوست مرد نجات پیدا می‌کند. مرد با او ازدواج مصلحتی می کند. تا این که مرد عاشق از زندان آزاد می شود و دختر مورد علاقه اش را در کنار بهترین رفیقش می‌بیند. همه‌چیز برای آن‌ها در نوسان و تغییر است.

دو دوست از سال‌های کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند و تا دوران جوانی نیز با یکدیگر رفاقت می‌کنند. یکی از آن ها شیفته‌ی دختری می شود و با توطئه ی مردی که او نیز دختر را می‌خواهد به زندان می‌افتد. دختر که در آستانه‌ی خودکشی است توسط دوست مرد نجات پیدا می‌کند. مرد با او ازدواج مصلحتی می کند. تا این که مرد عاشق از زندان آزاد می شود و دختر مورد علاقه اش را در کنار بهترین رفیقش می‌بیند. همه‌چیز برای آن‌ها در نوسان و تغییر است.

سایر اطلاعات فیلم پاداش یک مرد

اطلاعات تکمیلی
داستان

دو دوست از سال‌های کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند و تا دوران جوانی نیز با یکدیگر رفاقت می‌کنند. یکی از آن ها شیفته‌ی دختری می شود و با توطئه ی مردی که او نیز دختر را می‌خواهد به زندان می‌افتد. دختر که در آستانه‌ی خودکشی است توسط دوست مرد نجات پیدا می‌کند. مرد با او ازدواج مصلحتی می کند. تا این که مرد عاشق از زندان آزاد می شود و دختر مورد علاقه اش را در کنار بهترین رفیقش می‌بیند. همه‌چیز برای آن‌ها در نوسان و تغییر است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پاداش یک مرد

آخرین مشارکت های کاربران