شهر شراب (1355)

103 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1355/02/21
کارگردان: فتح الله منوچهری

«نسیم»(مرتضی عقیلی) با مادرش «ننه‌رقی»(فخری خوروش) در خانه‌ای عمومی زندگی می‌کنند. «بدری»(فرزانه) دختری که در همان خانه کار می‌کند به نسیم علاقه‌مند است. او عکس فردی به نام «مهرنیا»(آرمان) را به ننه رقی نشان می دهد که قصد ازدواج با او را دارد. ننه با دیدن عکس مرد اعتراف می‌کند که نسیم حاصل رابطه ی نامشروع او و مهرنیا است. مهرنیا پس از فاش شدن این موضوع سبب مرگ ننه‌رقی می‌شود و در یک حادثه‌ای نسیم نیز ناخواسته مرتکب قتل مهرنیا می‌شود. همه‌چیز برای تغییر سرنوشت بدری و نسیم از همین‌جا آغاز می‌شود.

«نسیم»(مرتضی عقیلی) با مادرش «ننه‌رقی»(فخری خوروش) در خانه‌ای عمومی زندگی می‌کنند. «بدری»(فرزانه) دختری که در همان خانه کار می‌کند به نسیم علاقه‌مند است. او عکس فردی به نام «مهرنیا»(آرمان) را به ننه رقی نشان می دهد که قصد ازدواج با او را دارد. ننه با دیدن عکس مرد اعتراف می‌کند که نسیم حاصل رابطه ی نامشروع او و مهرنیا است. مهرنیا پس از فاش شدن این موضوع سبب مرگ ننه‌رقی می‌شود و در یک حادثه‌ای نسیم نیز ناخواسته مرتکب قتل مهرنیا می‌شود. همه‌چیز برای تغییر سرنوشت بدری و نسیم از همین‌جا آغاز می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم شهر شراب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

«نسیم»(مرتضی عقیلی) با مادرش «ننه‌رقی»(فخری خوروش) در خانه‌ای عمومی زندگی می‌کنند. «بدری»(فرزانه) دختری که در همان خانه کار می‌کند به نسیم علاقه‌مند است. او عکس فردی به نام «مهرنیا»(آرمان) را به ننه رقی نشان می دهد که قصد ازدواج با او را دارد. ننه با دیدن عکس مرد اعتراف می‌کند که نسیم حاصل رابطه ی نامشروع او و مهرنیا است. مهرنیا پس از فاش شدن این موضوع سبب مرگ ننه‌رقی می‌شود و در یک حادثه‌ای نسیم نیز ناخواسته مرتکب قتل مهرنیا می‌شود. همه‌چیز برای تغییر سرنوشت بدری و نسیم از همین‌جا آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شهر شراب