تاریخ اکران: 1355/03/05
کارگردان: عباس کسایی

«شهرزاد»(ملوسک) بنا به تصمیم مادرخوانده اش «فرنگیس»(شهناز) از ازدواج با «هرمز»(محمد بانکی) مخالفت می کند و ثروت پدری را رها کرده و از خانه می‌گریزد. با فرارش وارد ماجراهای پیچیده ای می‌شود که او را دچار دردسرهای فراوانی می‌کند.

«شهرزاد»(ملوسک) بنا به تصمیم مادرخوانده اش «فرنگیس»(شهناز) از ازدواج با «هرمز»(محمد بانکی) مخالفت می کند و ثروت پدری را رها کرده و از خانه می‌گریزد. با فرارش وارد ماجراهای پیچیده ای می‌شود که او را دچار دردسرهای فراوانی می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم سیاه‌بخت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«شهرزاد»(ملوسک) بنا به تصمیم مادرخوانده اش «فرنگیس»(شهناز) از ازدواج با «هرمز»(محمد بانکی) مخالفت می کند و ثروت پدری را رها کرده و از خانه می‌گریزد. با فرارش وارد ماجراهای پیچیده ای می‌شود که او را دچار دردسرهای فراوانی می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سیاه‌بخت