قانون (1375)

92 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/03/31
کارگردان: فرامرز قریبیان
سوپر استارها: فرامرز قریبیان

«سرگرد ملک»(فرامرز قریبیان) که سال ها قبل همسر خودرا در مبارزه با قاچاقچی بین المللی به نام «مفخم» (جمشید جهان زاده) از دست داده، مامورپرونده ی تازه ای از مفخم می شود. مفخم که برای معامله ی پنج میلیارد تومان شمش طلا به تازگی به ایران آمده است در گیر و دار این ماجرا پسر سرگرد ملک را به گروگان می گیرد.

«سرگرد ملک»(فرامرز قریبیان) که سال ها قبل همسر خودرا در مبارزه با قاچاقچی بین المللی به نام «مفخم» (جمشید جهان زاده) از دست داده، مامورپرونده ی تازه ای از مفخم می شود. مفخم که برای معامله ی پنج میلیارد تومان شمش طلا به تازگی به ایران آمده است در گیر و دار این ماجرا پسر سرگرد ملک را به گروگان می گیرد.

سایر اطلاعات فیلم قانون

حاشیه ها
  • این فیلم دومین فلیمی است که «فرامرز قریبیان» آن را کارگردانی کرده است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«سرگرد ملک»(فرامرز قریبیان) که سال ها قبل همسر خودرا در مبارزه با قاچاقچی بین المللی به نام «مفخم» (جمشید جهان زاده) از دست داده، مامورپرونده ی تازه ای از مفخم می شود. مفخم که برای معامله ی پنج میلیارد تومان شمش طلا به تازگی به ایران آمده است در گیر و دار این ماجرا پسر سرگرد ملک را به گروگان می گیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قانون