تاریخ اکران: 1355/04/02

«ابراهیم»(عنایت‌الله بخشی) نماینده‌ی کارگران با تهدید کارفرمای خود مجبور به امضای قراردادی می‌شود که عرصه را بر کارگران تنگ می‌کند. ابراهیم از عذاب وجدان خود را حلق‌آویز می‌کند. اهالی همسر و فرزندانش«اصلان» و «سلیم» را مجبور به ترک شهر می‌کنند. سال‌ها بعد اصلان(ناصر ملک مطیعی) به قاچاق روی می‌آورد و سلیم(ایرج قادری) که افسر پلیس شده است رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

«ابراهیم»(عنایت‌الله بخشی) نماینده‌ی کارگران با تهدید کارفرمای خود مجبور به امضای قراردادی می‌شود که عرصه را بر کارگران تنگ می‌کند. ابراهیم از عذاب وجدان خود را حلق‌آویز می‌کند. اهالی همسر و فرزندانش«اصلان» و «سلیم» را مجبور به ترک شهر می‌کنند. سال‌ها بعد اصلان(ناصر ملک مطیعی) به قاچاق روی می‌آورد و سلیم(ایرج قادری) که افسر پلیس شده است رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

سایر اطلاعات فیلم چلچراغ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«ابراهیم»(عنایت‌الله بخشی) نماینده‌ی کارگران با تهدید کارفرمای خود مجبور به امضای قراردادی می‌شود که عرصه را بر کارگران تنگ می‌کند. ابراهیم از عذاب وجدان خود را حلق‌آویز می‌کند. اهالی همسر و فرزندانش«اصلان» و «سلیم» را مجبور به ترک شهر می‌کنند. سال‌ها بعد اصلان(ناصر ملک مطیعی) به قاچاق روی می‌آورد و سلیم(ایرج قادری) که افسر پلیس شده است رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چلچراغ