جاهل و رقاصه (1355)

94 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1355/04/16
کارگردان: رضا صفایی

«پهلوان صادق»(اکبر جنتی شیرازی) قبل از مرگ دختر خود«شیرین»(آتوسا پناهی) را به «آقا مرتضی»(بهمن مفید) می‌سپارد. آقا مرتضی به دلیل مشغله‌ی کاری از شاگردش«نعمت»(سیدعلی میری) می‌خواهد تا رفت‌و آمدهای او را زیر نظر بگیرد. شیرین تظاهر می‌کند که پرستار بیمارستان است اما با مرگ آقا مرتضی همه‌چیز تغییر می‌کند. نعمت متوجه می‌شود که او رقاصه ای است که در یک کاباره کار می‌کند. این موضوع سبب‌ساز اتفاقاتی برای نعمت می‌شود.

«پهلوان صادق»(اکبر جنتی شیرازی) قبل از مرگ دختر خود«شیرین»(آتوسا پناهی) را به «آقا مرتضی»(بهمن مفید) می‌سپارد. آقا مرتضی به دلیل مشغله‌ی کاری از شاگردش«نعمت»(سیدعلی میری) می‌خواهد تا رفت‌و آمدهای او را زیر نظر بگیرد. شیرین تظاهر می‌کند که پرستار بیمارستان است اما با مرگ آقا مرتضی همه‌چیز تغییر می‌کند. نعمت متوجه می‌شود که او رقاصه ای است که در یک کاباره کار می‌کند. این موضوع سبب‌ساز اتفاقاتی برای نعمت می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم جاهل و رقاصه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«پهلوان صادق»(اکبر جنتی شیرازی) قبل از مرگ دختر خود«شیرین»(آتوسا پناهی) را به «آقا مرتضی»(بهمن مفید) می‌سپارد. آقا مرتضی به دلیل مشغله‌ی کاری از شاگردش«نعمت»(سیدعلی میری) می‌خواهد تا رفت‌و آمدهای او را زیر نظر بگیرد. شیرین تظاهر می‌کند که پرستار بیمارستان است اما با مرگ آقا مرتضی همه‌چیز تغییر می‌کند. نعمت متوجه می‌شود که او رقاصه ای است که در یک کاباره کار می‌کند. این موضوع سبب‌ساز اتفاقاتی برای نعمت می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جاهل و رقاصه

آخرین مشارکت های کاربران