بیدار در شهر (1355)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1355/06/10
کارگردان: ایرج قادری

«نادر»(ایرج قادری) پس از پایان تحصیلاتش به ایران باز می گردد و مطبی را در بالای شهر برای مداوای بیماران دایر می‌کند. مدتی بعد از مداوای بیمارهای بی‌درد بالای شهر به ستوه آمده و اینبار مطبی را در جنوب شهر به راه می‌اندازد. او با «رضا»(مرتضی عقیلی) که برای مداوای عمویش آمده آشنا می‌شود و نامزد رضا«مهری»(روشنک صدر) را به عنوان منشی خود می‌پذیرد. همه‌چیز از جایی دگرگون می‌شود که مهری به نادر علاقه مند می‌شود. این موضوع سبب‌ساز مسائل پیچیده ای برای همه‌شان می شود.

«نادر»(ایرج قادری) پس از پایان تحصیلاتش به ایران باز می گردد و مطبی را در بالای شهر برای مداوای بیماران دایر می‌کند. مدتی بعد از مداوای بیمارهای بی‌درد بالای شهر به ستوه آمده و اینبار مطبی را در جنوب شهر به راه می‌اندازد. او با «رضا»(مرتضی عقیلی) که برای مداوای عمویش آمده آشنا می‌شود و نامزد رضا«مهری»(روشنک صدر) را به عنوان منشی خود می‌پذیرد. همه‌چیز از جایی دگرگون می‌شود که مهری به نادر علاقه مند می‌شود. این موضوع سبب‌ساز مسائل پیچیده ای برای همه‌شان می شود.

سایر اطلاعات فیلم بیدار در شهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

«نادر»(ایرج قادری) پس از پایان تحصیلاتش به ایران باز می گردد و مطبی را در بالای شهر برای مداوای بیماران دایر می‌کند. مدتی بعد از مداوای بیمارهای بی‌درد بالای شهر به ستوه آمده و اینبار مطبی را در جنوب شهر به راه می‌اندازد. او با «رضا»(مرتضی عقیلی) که برای مداوای عمویش آمده آشنا می‌شود و نامزد رضا«مهری»(روشنک صدر) را به عنوان منشی خود می‌پذیرد. همه‌چیز از جایی دگرگون می‌شود که مهری به نادر علاقه مند می‌شود. این موضوع سبب‌ساز مسائل پیچیده ای برای همه‌شان می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بیدار در شهر

آخرین مشارکت های کاربران