ملکوت (1355)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1355/09/13

سایر اطلاعات فیلم ملکوت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ملکوت