تاریخ اکران: 1375/02/26
کارگردان: علی قوی‌تن

ساره (شهره سلطانی) و داود (فرهاد جم) زن و شوهر جوان و دانش‌جویی هستند که با دوربین برای پایان‌نامه‌ی ساره فیلم تهیه می‌کنند. روزی آن دو در تصویر‌های ضبط شده متوجه جسدی در کنار پیاده‌رو می‌شوند. داود تصاویر ضبط شده را به دوستش سرگرد مختاری نشان می‌دهد. اما آن‌ها با مراجعه به محل مورد نظر اثری از جسد نمی‌یابند. تا اینکه روزی ساره و داود در بازار سیاه دارو متوجه شباهت مردی به جسدی که دیده اند می‌شوند. این در حالی‌ست که مرد با همسایه آن دو آقای جوادی (امین تارخ) همراه است. ساره و داود با تعقیب آن دو وارد ماجراهایی دیگر می‌شوند.

ساره (شهره سلطانی) و داود (فرهاد جم) زن و شوهر جوان و دانش‌جویی هستند که با دوربین برای پایان‌نامه‌ی ساره فیلم تهیه می‌کنند. روزی آن دو در تصویر‌های ضبط شده متوجه جسدی در کنار پیاده‌رو می‌شوند. داود تصاویر ضبط شده را به دوستش سرگرد مختاری نشان می‌دهد. اما آن‌ها با مراجعه به محل مورد نظر اثری از جسد نمی‌یابند. تا اینکه روزی ساره و داود در بازار سیاه دارو متوجه شباهت مردی به جسدی که دیده اند می‌شوند. این در حالی‌ست که مرد با همسایه آن دو آقای جوادی (امین تارخ) همراه است. ساره و داود با تعقیب آن دو وارد ماجراهایی دیگر می‌شوند.

سایر اطلاعات فیلم توطئه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

ساره (شهره سلطانی) و داود (فرهاد جم) زن و شوهر جوان و دانش‌جویی هستند که با دوربین برای پایان‌نامه‌ی ساره فیلم تهیه می‌کنند. روزی آن دو در تصویر‌های ضبط شده متوجه جسدی در کنار پیاده‌رو می‌شوند. داود تصاویر ضبط شده را به دوستش سرگرد مختاری نشان می‌دهد. اما آن‌ها با مراجعه به محل مورد نظر اثری از جسد نمی‌یابند. تا اینکه روزی ساره و داود در بازار سیاه دارو متوجه شباهت مردی به جسدی که دیده اند می‌شوند. این در حالی‌ست که مرد با همسایه آن دو آقای جوادی (امین تارخ) همراه است. ساره و داود با تعقیب آن دو وارد ماجراهایی دیگر می‌شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل توطئه