دو سرنوشت (1369)

83 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1369/10/05

جلال (ولی‌الله شیراندامی) مستخدم خانه‌ی دکتر یوسفی (پرویز پورحسینی) که ناخواسته مرتکب قتل شده، ماجرا را برای دکتر بازگو می‌کند. اما در هنگام بازجویی ماجرا را به گونه‌ای دیگر توضیح می‌دهد. این ماجرا باعث می‌شود که جلال به اقدامات دیگری دست بزند.

جلال (ولی‌الله شیراندامی) مستخدم خانه‌ی دکتر یوسفی (پرویز پورحسینی) که ناخواسته مرتکب قتل شده، ماجرا را برای دکتر بازگو می‌کند. اما در هنگام بازجویی ماجرا را به گونه‌ای دیگر توضیح می‌دهد. این ماجرا باعث می‌شود که جلال به اقدامات دیگری دست بزند.

سایر اطلاعات فیلم دو سرنوشت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

83 دقیقه

داستان

جلال (ولی‌الله شیراندامی) مستخدم خانه‌ی دکتر یوسفی (پرویز پورحسینی) که ناخواسته مرتکب قتل شده، ماجرا را برای دکتر بازگو می‌کند. اما در هنگام بازجویی ماجرا را به گونه‌ای دیگر توضیح می‌دهد. این ماجرا باعث می‌شود که جلال به اقدامات دیگری دست بزند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دو سرنوشت