زنبورک (1354)

103 دقیقه
تاریخ اکران: 1354/01/20
کارگردان: فرخ غفاری

سایر اطلاعات فیلم زنبورک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زنبورک