راز کوکب (1369)

106 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1369/08/03

در کوران انقلاب دختری به نام کوکب ناپدید می‌شود. پدر (پرویز پورحسینی) و مادر (شهلا میربختیار) کوکب که به باغبانی در پارکی مشغول هستند، موضوع را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند. این در حالی‌ست که آنان از فعالیت‌های دخترشان بی‌اطلاع هستند.

در کوران انقلاب دختری به نام کوکب ناپدید می‌شود. پدر (پرویز پورحسینی) و مادر (شهلا میربختیار) کوکب که به باغبانی در پارکی مشغول هستند، موضوع را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند. این در حالی‌ست که آنان از فعالیت‌های دخترشان بی‌اطلاع هستند.

سایر اطلاعات فیلم راز کوکب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

106 دقیقه

داستان

در کوران انقلاب دختری به نام کوکب ناپدید می‌شود. پدر (پرویز پورحسینی) و مادر (شهلا میربختیار) کوکب که به باغبانی در پارکی مشغول هستند، موضوع را به مراجع قضایی اطلاع می‌دهند. این در حالی‌ست که آنان از فعالیت‌های دخترشان بی‌اطلاع هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل راز کوکب