تاریخ اکران: 1369/07/12

مردی پس از شش دختر صاحب فرزند پسری به نام اصلان می‌شود. اصلان بر اثر توجهات بیش از حد پدر بی‌بند و بار تربیت می‌شود و پس از مدتی پدر و زادگاهش را ترک می‌کند. او در راه با مرشدی (جمشید مشایخی) آشنا می‌شود و تحت تاثیر تعالیم او درصدد تغییر زندگی‌اش بر می‌آید.

مردی پس از شش دختر صاحب فرزند پسری به نام اصلان می‌شود. اصلان بر اثر توجهات بیش از حد پدر بی‌بند و بار تربیت می‌شود و پس از مدتی پدر و زادگاهش را ترک می‌کند. او در راه با مرشدی (جمشید مشایخی) آشنا می‌شود و تحت تاثیر تعالیم او درصدد تغییر زندگی‌اش بر می‌آید.

سایر اطلاعات فیلم رانده‌شده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

مردی پس از شش دختر صاحب فرزند پسری به نام اصلان می‌شود. اصلان بر اثر توجهات بیش از حد پدر بی‌بند و بار تربیت می‌شود و پس از مدتی پدر و زادگاهش را ترک می‌کند. او در راه با مرشدی (جمشید مشایخی) آشنا می‌شود و تحت تاثیر تعالیم او درصدد تغییر زندگی‌اش بر می‌آید.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل رانده‌شده