آفت زندگی یا مرفین (1339)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1339/09/17
کارگردان: محمدعلی جعفری

سایر اطلاعات فیلم آفت زندگی یا مرفین

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آفت زندگی یا مرفین

آخرین مشارکت های کاربران