لژیون (1381)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1381/07/30

«فرامک فرزاد»(دانیال حکیمی) پس از پانزده سال برای مراسم ختم پدرش به ایران می‌آید. هم زمان«کتی»(هما روستا) همسر پدرش نیز به ایران می آید. فرامک در جستجوی دفترچه ای است که گمان می کند وصیت‌نامه ی پدرش در آن است. کتی نیز عشقی قدیمی را جستجو می‌کند تا او را به آرزوهای بربادرفته اش برساند. در این میان«صابر شارمین»(خسرو شکیبایی) مدیر شرکت پدر فرامک با کنکاش در زندگی او پی به حقایقی می برد که باعث شروع حوادثی ناگوار برای آن ها می‌شود.

«فرامک فرزاد»(دانیال حکیمی) پس از پانزده سال برای مراسم ختم پدرش به ایران می‌آید. هم زمان«کتی»(هما روستا) همسر پدرش نیز به ایران می آید. فرامک در جستجوی دفترچه ای است که گمان می کند وصیت‌نامه ی پدرش در آن است. کتی نیز عشقی قدیمی را جستجو می‌کند تا او را به آرزوهای بربادرفته اش برساند. در این میان«صابر شارمین»(خسرو شکیبایی) مدیر شرکت پدر فرامک با کنکاش در زندگی او پی به حقایقی می برد که باعث شروع حوادثی ناگوار برای آن ها می‌شود.

جوایز لژیون
جوایز لژیون
جوایز لژیون
لژیون در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم لژیون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

«فرامک فرزاد»(دانیال حکیمی) پس از پانزده سال برای مراسم ختم پدرش به ایران می‌آید. هم زمان«کتی»(هما روستا) همسر پدرش نیز به ایران می آید. فرامک در جستجوی دفترچه ای است که گمان می کند وصیت‌نامه ی پدرش در آن است. کتی نیز عشقی قدیمی را جستجو می‌کند تا او را به آرزوهای بربادرفته اش برساند. در این میان«صابر شارمین»(خسرو شکیبایی) مدیر شرکت پدر فرامک با کنکاش در زندگی او پی به حقایقی می برد که باعث شروع حوادثی ناگوار برای آن ها می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لژیون