یک قدم تا مرگ (1340)

102 دقیقه
تاریخ اکران: 1340/09/15
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

فیلمی که «عبدالله بوتیمار» و «رضا بیک ایمانوردی» را به سینمای ایران معرفی کرد و داستان گروهی دزد را روایت می‌کند که دختری نیز در میانشان است و دست به سرقت می‌زنند. در جریان سرقت یکی از آن‌ها به شدت مجروح می شود. سارقین دکتری را می‌آورند که مجروح را مداوا کند. این در حالی‌ست که دختر با مرد جوانی که کاراگاه پلیس است آشنا می‌شود.

فیلمی که «عبدالله بوتیمار» و «رضا بیک ایمانوردی» را به سینمای ایران معرفی کرد و داستان گروهی دزد را روایت می‌کند که دختری نیز در میانشان است و دست به سرقت می‌زنند. در جریان سرقت یکی از آن‌ها به شدت مجروح می شود. سارقین دکتری را می‌آورند که مجروح را مداوا کند. این در حالی‌ست که دختر با مرد جوانی که کاراگاه پلیس است آشنا می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم یک قدم تا مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

102 دقیقه

داستان

فیلمی که «عبدالله بوتیمار» و «رضا بیک ایمانوردی» را به سینمای ایران معرفی کرد و داستان گروهی دزد را روایت می‌کند که دختری نیز در میانشان است و دست به سرقت می‌زنند. در جریان سرقت یکی از آن‌ها به شدت مجروح می شود. سارقین دکتری را می‌آورند که مجروح را مداوا کند. این در حالی‌ست که دختر با مرد جوانی که کاراگاه پلیس است آشنا می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک قدم تا مرگ

آخرین مشارکت های کاربران