صنوبرهای سوزان (1369)

94 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1369/02/19

هفت خانواده در اتاق‌های خانه‌ای قدیمی به نام خراب‌آباد زندگی فلاکت‌باری دارند. تنها سرگرمی آنان تماشای برنامه‌های تلویزیونی قدیمی متعلق به محمد است. اما شبی تلویزیون به سرقت می‌رود. این در حالی‌ست که صاحب خانه و منصور، برادر محمد به تمام اهالی خانه شک دارند.

هفت خانواده در اتاق‌های خانه‌ای قدیمی به نام خراب‌آباد زندگی فلاکت‌باری دارند. تنها سرگرمی آنان تماشای برنامه‌های تلویزیونی قدیمی متعلق به محمد است. اما شبی تلویزیون به سرقت می‌رود. این در حالی‌ست که صاحب خانه و منصور، برادر محمد به تمام اهالی خانه شک دارند.

سایر اطلاعات فیلم صنوبرهای سوزان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

هفت خانواده در اتاق‌های خانه‌ای قدیمی به نام خراب‌آباد زندگی فلاکت‌باری دارند. تنها سرگرمی آنان تماشای برنامه‌های تلویزیونی قدیمی متعلق به محمد است. اما شبی تلویزیون به سرقت می‌رود. این در حالی‌ست که صاحب خانه و منصور، برادر محمد به تمام اهالی خانه شک دارند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صنوبرهای سوزان

آخرین مشارکت های کاربران