دستمزد (1369)

103 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1369/01/29

دو جوان ایلیاتی پس از ترور ناموفق اسفندیار خان به اعدام محکوم می‌شوند. اسفندیار خان به مادران دو جوان خبر می‌دهد که فرزندانشان، در لحظه‌ی فرار از زندان کشته شده‌اند. مادران تصمیم می‌گیرند که با کمک جوانی به نام یعقوب اجساد فرزندانشان را باز پس گیرند. تصمیم آنان حوادث دیگری را رقم می‌زند.

دو جوان ایلیاتی پس از ترور ناموفق اسفندیار خان به اعدام محکوم می‌شوند. اسفندیار خان به مادران دو جوان خبر می‌دهد که فرزندانشان، در لحظه‌ی فرار از زندان کشته شده‌اند. مادران تصمیم می‌گیرند که با کمک جوانی به نام یعقوب اجساد فرزندانشان را باز پس گیرند. تصمیم آنان حوادث دیگری را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم دستمزد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

دو جوان ایلیاتی پس از ترور ناموفق اسفندیار خان به اعدام محکوم می‌شوند. اسفندیار خان به مادران دو جوان خبر می‌دهد که فرزندانشان، در لحظه‌ی فرار از زندان کشته شده‌اند. مادران تصمیم می‌گیرند که با کمک جوانی به نام یعقوب اجساد فرزندانشان را باز پس گیرند. تصمیم آنان حوادث دیگری را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دستمزد