تاریخ اکران: 1369/01/26
کارگردان: پرویز تأییدی
سوپر استارها: افسانه بایگان

با آغاز جنگ ایران و عراق، گروهی از سربازان مهاجم، قصد دارند تا با تضعیف روحیه‌ی اهالی یک روستا، منطقه‌ی آنان را به تصرف خود درآورند. آن‌ها با دسیسه‌چینی یک روستایی به نام احمد صالح در تدارک اجرای نقشه‌ی خود هستند. این در حالی‌ست که لیلا (افسانه بایگان) دختر احمد صالح سعی در آگاه کردن اهالی دارد.

با آغاز جنگ ایران و عراق، گروهی از سربازان مهاجم، قصد دارند تا با تضعیف روحیه‌ی اهالی یک روستا، منطقه‌ی آنان را به تصرف خود درآورند. آن‌ها با دسیسه‌چینی یک روستایی به نام احمد صالح در تدارک اجرای نقشه‌ی خود هستند. این در حالی‌ست که لیلا (افسانه بایگان) دختر احمد صالح سعی در آگاه کردن اهالی دارد.

سایر اطلاعات فیلم آخرین مهلت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

با آغاز جنگ ایران و عراق، گروهی از سربازان مهاجم، قصد دارند تا با تضعیف روحیه‌ی اهالی یک روستا، منطقه‌ی آنان را به تصرف خود درآورند. آن‌ها با دسیسه‌چینی یک روستایی به نام احمد صالح در تدارک اجرای نقشه‌ی خود هستند. این در حالی‌ست که لیلا (افسانه بایگان) دختر احمد صالح سعی در آگاه کردن اهالی دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آخرین مهلت