ذبیح (1354)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1354/09/13

سایر اطلاعات فیلم ذبیح

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ذبیح