تاریخ اکران: 1368/12/23
کارگردان: مجید قاری‌زاده

زن (مهشید افشارزاده) با همسرش (رضا رویگری) برای معالجه‌ی دختر فلج‌شان مشاجره دارد. این در حالی‌ست که مرد امیدی به بهبودی دخترش ندارد و در مضیغه مالی به سر می‌برد.

زن (مهشید افشارزاده) با همسرش (رضا رویگری) برای معالجه‌ی دختر فلج‌شان مشاجره دارد. این در حالی‌ست که مرد امیدی به بهبودی دخترش ندارد و در مضیغه مالی به سر می‌برد.

سایر اطلاعات فیلم دخترم سحر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

زن (مهشید افشارزاده) با همسرش (رضا رویگری) برای معالجه‌ی دختر فلج‌شان مشاجره دارد. این در حالی‌ست که مرد امیدی به بهبودی دخترش ندارد و در مضیغه مالی به سر می‌برد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دخترم سحر