عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات (1354)

94 دقیقه
تاریخ اکران: 1354/11/01
کارگردان: رضا صفایی

سایر اطلاعات فیلم عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عبور از مرز زندگی / آخرین مجازات

آخرین مشارکت های کاربران