دلهره (1341)

100 دقیقه
تاریخ اکران: 1341/09/29
کارگردان: ساموئل خاچیکیان

عموی «روشنک»(ایرن) بر اثر حادثه ای در کارخانه اش کشته می شود و حالا شوهر روشنک«بهروز»(عبدالله بوتیمار) سرپرستی کارخانه را به عهده دارد. «بابک»، خبرنگاری که به خانه ی بهروز و روشنک رفت و آمد دارد، روشنک را با نامه های عاشقانه ای که از او به دست آورده است، تهدید می کند. اما روشنک او را به قتل می رساند. با وارد شدن پلیسی به نام «جمشید» که زمانی به روشنک علاقه مند بوده و حالا مسئول پیگیری پرونده ی قتل عمویش است، داستان سمت و سویی دیگر پیدا می کند.

عموی «روشنک»(ایرن) بر اثر حادثه ای در کارخانه اش کشته می شود و حالا شوهر روشنک«بهروز»(عبدالله بوتیمار) سرپرستی کارخانه را به عهده دارد. «بابک»، خبرنگاری که به خانه ی بهروز و روشنک رفت و آمد دارد، روشنک را با نامه های عاشقانه ای که از او به دست آورده است، تهدید می کند. اما روشنک او را به قتل می رساند. با وارد شدن پلیسی به نام «جمشید» که زمانی به روشنک علاقه مند بوده و حالا مسئول پیگیری پرونده ی قتل عمویش است، داستان سمت و سویی دیگر پیدا می کند.

سایر اطلاعات فیلم دلهره

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

داستان

عموی «روشنک»(ایرن) بر اثر حادثه ای در کارخانه اش کشته می شود و حالا شوهر روشنک«بهروز»(عبدالله بوتیمار) سرپرستی کارخانه را به عهده دارد. «بابک»، خبرنگاری که به خانه ی بهروز و روشنک رفت و آمد دارد، روشنک را با نامه های عاشقانه ای که از او به دست آورده است، تهدید می کند. اما روشنک او را به قتل می رساند. با وارد شدن پلیسی به نام «جمشید» که زمانی به روشنک علاقه مند بوده و حالا مسئول پیگیری پرونده ی قتل عمویش است، داستان سمت و سویی دیگر پیدا می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دلهره