قربون خودم (1341)

121 دقیقه
تاریخ اکران: 1341/12/07
کارگردان: مجید محسنی

سایر اطلاعات فیلم قربون خودم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

121 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قربون خودم