...تاغروب (1368)

90 دقیقه
تاریخ اکران: 1368/08/24
کارگردان: جعفر والی

«کبیری» کدخدای یک روستاست که مشکلات اهالی را حل و فصل می‌کند. او به «ذبیح»(سعید پورصمیمی) وعده می دهد که از طلوع تا غروب آفتاب هر مقدار زمین را که محصور کند آن زمین ها از آن وی باشد. روز برای ذبیح آغاز می‌شود اما غروب برایش تمامی ندارد.

«کبیری» کدخدای یک روستاست که مشکلات اهالی را حل و فصل می‌کند. او به «ذبیح»(سعید پورصمیمی) وعده می دهد که از طلوع تا غروب آفتاب هر مقدار زمین را که محصور کند آن زمین ها از آن وی باشد. روز برای ذبیح آغاز می‌شود اما غروب برایش تمامی ندارد.

سایر اطلاعات فیلم ...تاغروب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«کبیری» کدخدای یک روستاست که مشکلات اهالی را حل و فصل می‌کند. او به «ذبیح»(سعید پورصمیمی) وعده می دهد که از طلوع تا غروب آفتاب هر مقدار زمین را که محصور کند آن زمین ها از آن وی باشد. روز برای ذبیح آغاز می‌شود اما غروب برایش تمامی ندارد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ...تاغروب