تاریخ اکران: 1368/06/15
کارگردان: محمدعلی سجادی

«مرتضی» با کار در یک کارگاه و اندوختن دستمزدش تصمیم دارد یک دوچرخه بخرد. پدرش مخالف کارکردن اوست اما پدربزرگش «آقابزرگ»(حسین کسبیان) او را به کارکردن تشویق می کند. آقابزرگ در پی بحث و جدل با پسرش خانه را به قهر ترک می‌کند و در تصادفی پایش می‌شکند. پدر مرتضی پول درمان و بیمارستان را نمی تواند تهیه کند. مرتضی برای نجات پدربزرگش باید تصمیمی بگیرد.

«مرتضی» با کار در یک کارگاه و اندوختن دستمزدش تصمیم دارد یک دوچرخه بخرد. پدرش مخالف کارکردن اوست اما پدربزرگش «آقابزرگ»(حسین کسبیان) او را به کارکردن تشویق می کند. آقابزرگ در پی بحث و جدل با پسرش خانه را به قهر ترک می‌کند و در تصادفی پایش می‌شکند. پدر مرتضی پول درمان و بیمارستان را نمی تواند تهیه کند. مرتضی برای نجات پدربزرگش باید تصمیمی بگیرد.

جوایز چون باد
جوایز چون باد
جوایز چون باد
چون باد در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم چون باد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

«مرتضی» با کار در یک کارگاه و اندوختن دستمزدش تصمیم دارد یک دوچرخه بخرد. پدرش مخالف کارکردن اوست اما پدربزرگش «آقابزرگ»(حسین کسبیان) او را به کارکردن تشویق می کند. آقابزرگ در پی بحث و جدل با پسرش خانه را به قهر ترک می‌کند و در تصادفی پایش می‌شکند. پدر مرتضی پول درمان و بیمارستان را نمی تواند تهیه کند. مرتضی برای نجات پدربزرگش باید تصمیمی بگیرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل چون باد