تاریخ اکران: 1353/02/25
کارگردان: احمد شیرازی

سه سارق با گروگان گرفتن«محسن» قصد اخاذی از پدر او را دارند. اما در درگیری مابین آن ها و پلیس هر سه به همراه پدر محسن کشته می‌شوند. محسن که بی‌سرپرست مانده با «عبدالله»(عباس رنجبر) آشنا می‌شود و شروع به دزدی می‌کند. سال‌ها بعد محسن و عبدالله برای مردی به نام «رییس» کار می‌کنند. در حادثه‌ای عبدالله دستگیر می شود و محسن نیز با دختری ازدواج می‌کند. همه‌چیز از جایی آغاز می‌شود که پس از آزادی عبداالله رییس از آن‌ها می‌خواهد که با او همکاری کنند و از این رو پسر محسن را به گروگان می‌گیرد. آیا تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد؟

سه سارق با گروگان گرفتن«محسن» قصد اخاذی از پدر او را دارند. اما در درگیری مابین آن ها و پلیس هر سه به همراه پدر محسن کشته می‌شوند. محسن که بی‌سرپرست مانده با «عبدالله»(عباس رنجبر) آشنا می‌شود و شروع به دزدی می‌کند. سال‌ها بعد محسن و عبدالله برای مردی به نام «رییس» کار می‌کنند. در حادثه‌ای عبدالله دستگیر می شود و محسن نیز با دختری ازدواج می‌کند. همه‌چیز از جایی آغاز می‌شود که پس از آزادی عبداالله رییس از آن‌ها می‌خواهد که با او همکاری کنند و از این رو پسر محسن را به گروگان می‌گیرد. آیا تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد؟

سایر اطلاعات فیلم گروگان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

105 دقیقه

داستان

سه سارق با گروگان گرفتن«محسن» قصد اخاذی از پدر او را دارند. اما در درگیری مابین آن ها و پلیس هر سه به همراه پدر محسن کشته می‌شوند. محسن که بی‌سرپرست مانده با «عبدالله»(عباس رنجبر) آشنا می‌شود و شروع به دزدی می‌کند. سال‌ها بعد محسن و عبدالله برای مردی به نام «رییس» کار می‌کنند. در حادثه‌ای عبدالله دستگیر می شود و محسن نیز با دختری ازدواج می‌کند. همه‌چیز از جایی آغاز می‌شود که پس از آزادی عبداالله رییس از آن‌ها می‌خواهد که با او همکاری کنند و از این رو پسر محسن را به گروگان می‌گیرد. آیا تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد؟

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گروگان