تاریخ اکران: 1353/03/08
کارگردان: عباس کسایی

«یاور»(رضا بیک ایمانوردی) دختری را که در چاه سقوط کرده نجات می‌دهد و با برادرش«کریم»(حسین گیل) آشنا می‌شود. یاور و شاگردش«علی»(مهدی فخیم زاده) کریم را با خود به زادگاهشان می‌برند. در آن جا کریم با عابری تصادف می‌کنند و سبب مرگ او می شود. یاور به جای او به زندان می رود و در غیاب او کریم به خواهر یاور«عصمت»(آرام) تجاوز می‌کند. هم‌زمان فردی به نام «قلی‌پلنگ»(احمد معینی) از خواهر کریم هتک حرمت می‌کند. همه در صدد انتقام برمی‌آیند.

«یاور»(رضا بیک ایمانوردی) دختری را که در چاه سقوط کرده نجات می‌دهد و با برادرش«کریم»(حسین گیل) آشنا می‌شود. یاور و شاگردش«علی»(مهدی فخیم زاده) کریم را با خود به زادگاهشان می‌برند. در آن جا کریم با عابری تصادف می‌کنند و سبب مرگ او می شود. یاور به جای او به زندان می رود و در غیاب او کریم به خواهر یاور«عصمت»(آرام) تجاوز می‌کند. هم‌زمان فردی به نام «قلی‌پلنگ»(احمد معینی) از خواهر کریم هتک حرمت می‌کند. همه در صدد انتقام برمی‌آیند.

سایر اطلاعات فیلم یاور

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

«یاور»(رضا بیک ایمانوردی) دختری را که در چاه سقوط کرده نجات می‌دهد و با برادرش«کریم»(حسین گیل) آشنا می‌شود. یاور و شاگردش«علی»(مهدی فخیم زاده) کریم را با خود به زادگاهشان می‌برند. در آن جا کریم با عابری تصادف می‌کنند و سبب مرگ او می شود. یاور به جای او به زندان می رود و در غیاب او کریم به خواهر یاور«عصمت»(آرام) تجاوز می‌کند. هم‌زمان فردی به نام «قلی‌پلنگ»(احمد معینی) از خواهر کریم هتک حرمت می‌کند. همه در صدد انتقام برمی‌آیند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یاور