تاریخ اکران: 1353/03/15
کارگردان: کامران قدکچیان

«امید»(سعید راد) پس از ازدواج با «شیرین»(ملوسک) او را به ویلایش در شمال می‌برد. «فروغ(شورانگیز طباطبایی) همسر سابق امید، هشت ماه پیش خانه و زندگی‌اش را ترک کرده است. تمام ندیمه ها و آشپزها امورخانه را همان طور پیش می برندکه فروغ دستور داده بوده است. این موضوع باعث دلگیری شیرین می‌شود. در ویلا غلام دیوانه‌ای و «امیر»(جلال پیشواییان) زندگی می‌کنند که هردو به فروغ علاقه‌مند بوده‌اند. امیر اصرار دارد که شاهد قتل فروغ به دست امید بوده است. این موضوع باعث به وجود آمدن حوادثی می‌شود.

«امید»(سعید راد) پس از ازدواج با «شیرین»(ملوسک) او را به ویلایش در شمال می‌برد. «فروغ(شورانگیز طباطبایی) همسر سابق امید، هشت ماه پیش خانه و زندگی‌اش را ترک کرده است. تمام ندیمه ها و آشپزها امورخانه را همان طور پیش می برندکه فروغ دستور داده بوده است. این موضوع باعث دلگیری شیرین می‌شود. در ویلا غلام دیوانه‌ای و «امیر»(جلال پیشواییان) زندگی می‌کنند که هردو به فروغ علاقه‌مند بوده‌اند. امیر اصرار دارد که شاهد قتل فروغ به دست امید بوده است. این موضوع باعث به وجود آمدن حوادثی می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم کنیز

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

116 دقیقه

داستان

«امید»(سعید راد) پس از ازدواج با «شیرین»(ملوسک) او را به ویلایش در شمال می‌برد. «فروغ(شورانگیز طباطبایی) همسر سابق امید، هشت ماه پیش خانه و زندگی‌اش را ترک کرده است. تمام ندیمه ها و آشپزها امورخانه را همان طور پیش می برندکه فروغ دستور داده بوده است. این موضوع باعث دلگیری شیرین می‌شود. در ویلا غلام دیوانه‌ای و «امیر»(جلال پیشواییان) زندگی می‌کنند که هردو به فروغ علاقه‌مند بوده‌اند. امیر اصرار دارد که شاهد قتل فروغ به دست امید بوده است. این موضوع باعث به وجود آمدن حوادثی می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کنیز